[Chuyện nghề] Tìm hướng đi cho nông sản Việt

Là một câu chuyện nghề trên con đường tìm kiếm hướng đi đúng cho nông sản Việt của Tâm Hữu Dũng. Những giá trị mà Tâm Hữu Dũng muốn đem lại cho khách hàng được chúng tôi gửi gắm trong từng sản phẩm!