Các Loại Hạt Sấy

Hạnh nhân vỏ 250g

100,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạnh nhân vỏ 250g – Hũ nhựa

100,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạt bí 250g

45,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạt bí 250g – Hũ nhựa

45,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạt dẻ cười 250g

143,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạt điều rang muối 250g

136,000

Các Loại Hạt Sấy

Hạt điều rang muối 500g

269,000
0965 220 161